Baicalin administration attenuates hyperglycemia-induced malformation of cardiovascular system

Guang Wang, Jianxin Liang, Lin-Rui Gao, Zhen-Peng Si, Xiao-Tan Zhang, Guo Liang, Yu Yan, Ke Li, Xin Cheng, Yongping Bao, Manli Chuai, Li-Guo Chen, Da-Xiang Lu, Xuesong Yang (Lead / Corresponding author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)
181 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Baicalin administration attenuates hyperglycemia-induced malformation of cardiovascular system'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences