การศึกษาเชิงวิเคราะห์ตามขวางของปัจจัยที่ส่งผลต่อโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลสิชล

Translated title of the contribution: Factors associated with Attention Deficit/Hyperactivity Disorders in school-aged children of Sichon hospital: a cross-sectional study

Burachat Saksritavee (Lead / Corresponding author), Ekarat Chanwanpen, Tharin Phenwan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

110 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Factors associated with Attention Deficit/Hyperactivity Disorders in school-aged children of Sichon hospital: a cross-sectional study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences