การแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยและญาติ: การแจ้งข่าวร้าย

Translated title of the contribution: How to perform ฺa breaking bad news to the patients and their family: Breaking bad news

  Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

  490 Downloads (Pure)

  Abstract

  การแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ป่วย เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง หากแพทย์ไม่สามารถแจ้ง
  ข่าวได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมไปถึงความร่วมมือในการรักษาในอนาคตได้ บทความนี้ ได้อธิบายถึงความสำคัญของการแจ้งข่าวร้าย ปัจจัยที่ทำให้การแจ้งข่าวร้ายสำเร็จ ปัจจัยที่ทำให้การแจ้งข่าวร้ายของแพทย์ยังขาดประสิทธิภาพ ตัวอย่างของการแจ้งข่าวร้าย รวมถึงข้อเสนอแนะและกระบวนการในการแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ป่วย
  Translated title of the contributionHow to perform ฺa breaking bad news to the patients and their family: Breaking bad news
  Original languageOther
  Pages (from-to)11-17
  Number of pages6
  JournalJournal of Primary Care and Family Medicine
  Volume1
  Issue number1
  Publication statusPublished - Sep 2018

  Keywords

  • Palliative Care
  • Breaking bad news
  • Scoping review
  • Thailand
  • Primary Care

  Cite this