Kadindan Ressam Olmez

Translated title of the contribution: A Woman Cannot Be a Painter

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Erkekler eserlerini imzaladıklarında eserlerinin değeri artarken kadınlar imzaladıklarında değeri düşer. Cinsiyet ve değere ilişkin bu çığır açıcı çalışmasıyla Helen Gørrill, sanat dünyasında bu tür eşitsizliğin son derece yaygın olduğunu ileri sürüyor. Yeni, istatistiksel bir yöntem kullanarak Gørrill, erkeklerin ve kadınların resimleri arasında pek az estetik fark olduğunu fakat erkeklerin eserlerinin kadınlarınkinden yüzde 80 oranında daha değerli bulunduğunu gösteren bir veritabanı oluşturmuştur. Yazar, müzelerin kadın sanatçılardan numuneci bir tavırla eser satın almak suretiyle onların piyasa değerini düşürerek bu kısır döngüye suç ortağı olduklarını ispatlamaktadır. Bu kışkırtıcı kitap öğrenciler, eğitimciler, araştırmacılar ve bizzat sanatçılar için zaruri olup bugüne dek kadınların sanat dünyasındaki rollerini belirlemiş yöntemlere meydan okumaktadır. Ayrıca kadın olmanın sosyal, sembolik, kültürel ya da ekonomik, sanatsal takasın her aşamasını etkilediğine ilişkin çarpıcı kanıtlar sunan değerli bir kaynaktır.

Bulaşıcı bir şevkle yazılan Kadından Ressam Olmaz, şovenizmini “kalite” kisvesi ardına gizlemeye çalışan bütün akademisyenlerin, sanatçıların, küratörlerin, koleksiyoncuların ve kurumların yüzünde patlayan bir tokattır. İnkâr edilemeyecek gerçeklerle ve sayılarla dolu kitap, okuyucuların sanat alanındaki değerlerin kadınları, farklı ırka mensup sanatçıları ve çok dar, Avrupa merkezli bir kanonun sınırlarını aşan eserleri dışlayacak şekilde inşa edilme biçimlerini incelemesinde ısrarcıdır. Gørrill’in bu tartışmalı çalışmasının kimilerini kızdırması mümkündür, çok daha fazla insanı uzun vadede değişimi getirmek üzere güçlendirmesi ise çok daha muhtemeldir.
Marsha Meskımmon, Loughborough Üniversitesi, Bk
When men sign their works, the value of their works increases, and when women sign, their value decreases. In this groundbreaking study of gender and value, Helen Gørrill argues that such inequality is extremely common in the art world. Using a new statistical method, Gørrill has created a database showing that there is little aesthetic difference between paintings of men and women, but that men's work is valued 80 percent more than women's. The author proves that museums are complicit in this vicious circle by buying works from women artists in an exemplary manner and lowering their market value. This provocative book is for students, educators, essential to researchers and artists themselves, it challenges the methods that have hitherto defined women's roles in the art world. It is also a valuable resource, providing striking evidence that being a woman influences every aspect of social, symbolic, cultural or economic, artistic exchange.

Written with infectious fervor, A Woman is Not a Painter is a slap in the face of all academics, artists, curators, collectors and institutions who try to hide their chauvinism behind the guise of "quality". Packed with undeniable facts and numbers, the book insists readers examine the ways in which values ​​in the arts are constructed to exclude women, artists of different races, and works that transcend the boundaries of a very narrow, Eurocentric canon. While this controversial work by Gørrill is likely to anger some, it is far more likely to empower many more people to bring about change in the long run.
Translated title of the contributionA Woman Cannot Be a Painter
Original languageOther
Place of PublicationIstanbul
PublisherHayalperest Yayinevi
Number of pages276
Edition1
ISBN (Print)9786059452830
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Woman Cannot Be a Painter'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this