Loss-of-function mutations in CAST cause peeling skin, leukonychia, acral punctate keratoses, cheilitis, and knuckle pads

Zhimiao Lin, Jiahui Zhao, Daniela Nitoiu, Claire A. Scott, Vincent Plagnol, Frances J. D. Smith, Neil J. Wilson, Christian Cole, Mary E. Schwartz, W. H. Irwin McLean, Huijun Wang, Cheng Feng, Lina Duo, Eray Yihui Zhou, Yali Ren, Lanlan Dai, Yulan Chen, Jianguo Zhang, Xun Xu, Edel A. O'TooleDavid P. Kelsell, Yong Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Loss-of-function mutations in <i>CAST </i>cause peeling skin, leukonychia, acral punctate keratoses, cheilitis, and knuckle pads'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences