Loss-of-function mutations in CAST cause peeling skin, leukonychia, acral punctate keratoses, cheilitis, and knuckle pads

Zhimiao Lin, Jiahui Zhao, Daniela Nitoiu, Claire A. Scott, Vincent Plagnol, Frances J. D. Smith, Neil J. Wilson, Christian Cole, Mary E. Schwartz, W. H. Irwin McLean, Huijun Wang, Cheng Feng, Lina Duo, Eray Yihui Zhou, Yali Ren, Lanlan Dai, Yulan Chen, Jianguo Zhang, Xun Xu, Edel A. O'TooleDavid P. Kelsell (Lead / Corresponding author), Yong Yang (Lead / Corresponding author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

34 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results