Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıfta Uyguladıkları Kurallar ve Çocukların Kurallara Yönelik Farkındalık Düzeyleri

Translated title of the contribution: Classroom Rules Used by Preschool Teachers and Children’s Levels of Awareness Relating to Rules

Sakire Ocak Karabay, Derya Asi

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  Okul öncesi dönemde çocuklar, okulda öğretmenlerinin rehberliği ve akranlarının aracılığıyla topluma uyum sağlamayı öğrenirler. Olumlu davranışların gelişmesinde, eğitsel ortamların düzenlenmesinde, esnek bir ortamın oluşturulmasında öğretmenin sınıf yönetim becerileri önemli rol oynamaktadır. Sınıf içinde davranışların istendik yönde gelişmesi için kuralların da sistemli bir şekilde düzenlenerek yürütülmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin uyulmasını öngördükleri kuralları belirlemek ve çocukların kurallara yönelik farkındalık düzeylerini değerlendirmektir. Çalışma grubunu 30 okul öncesi öğretmeni ve bu öğretmenlerin sınıflarındaki 300 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemiyle “Sınıf Kuralları Formu”, “Yarı Yapılandırılmış Kural Görüşme Formu” ve “Öğretmen Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin kurallara bakış açılarıyla çocukların kurallara yönelik görüşleri arasında ortak görüşlerin saptanmasının yanı sıra farklılıkların da olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan kurallar; temizlik ve düzene yönelik, sınıf içi davranışlara yönelik ve zarar vermemeye yönelik olarak üç temel kategoride belirlenmiştir. Kurallara uyulmadığı durumlarda öğretmenler olumlu tutum sergilediklerini belirtirken, çocukların bu durumlarda öğretmenlerin sıklıkla kızma-ceza verme gibi olumsuz tutumlar sergilediklerini ifade etmişlerdir.


  In preschool period, children learn to be attuned to society by means of teacher’s leading and their peers. Teacher’s classroom management skills have an important role to promote positive behaviors, arranging educational environment, creating and maintaining flexible classroom atmosphere. Rules are required to be maintained regularly for desired behaviors. The study is aimed to determine the rules, foreseen by teachers, and assess children’s awareness. The participants are 30 preschool teachers and their 300 students in classrooms. To gather data, “Classroom Rules and Teacher Information Form” and “Semi-structured Play Interview Form” are used and data is qualitatively analyzed. Results showed that not only common sights between teachers’ perspectives and children’s perspectives concerning classroom rules but also some differences were established. The rules are about cleaning-order, behaviors in classroom, harmlessness. While teachers indicate that they exhibit positive attitudes in the case of not obeying the rules, children specified that teachers exhibit negative attitudes such as being anger or using punishment.
  Translated title of the contributionClassroom Rules Used by Preschool Teachers and Children’s Levels of Awareness Relating to Rules
  Original languageOther
  Pages (from-to)69-86
  Journalİnönü University Journal of the Faculty of Education
  Volume16
  Issue number3
  DOIs
  Publication statusPublished - 2015

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Classroom Rules Used by Preschool Teachers and Children’s Levels of Awareness Relating to Rules'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this