Ribocentre: a database of ribozymes

Jie Deng, Yaohuang Shi, Xuemei Peng, Yuanlin He, Xiaoxue Chen, Mengxiao Li, Xiaowei Lin, Wenjian Liao, Yuanyin Huang, Taijiao Jiang, David M. J. Lilley (Lead / Corresponding author), Zhichao Miao (Lead / Corresponding author), Lin Huang (Lead / Corresponding author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Downloads (Pure)

Search results