Sınıf Yönetimi Stratejileri, Öz-Yeterlik Algısı Ve Çocuk – Öğretmen Etkileşimleri Arasındaki İlişkiler

Translated title of the contribution: The relationships between classroom management strategies, self-efficacy beliefs, and child-teacher interactions

Tülin Demir, Derya Asi

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  Özet: Araştırmanın amacı, okulöncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik algılarının ve sınıf yönetimi stratejilerinin, çocuklar ile kurdukları etkileşimleri algılama biçimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışma, MEB’e bağlı bağımsız anaokullarında görev yapmakta olan İzmir’den 70, Çanakkale’den de 28 olmak üzere toplam 98 okulöncesi öğretmeniyle yürütülmüştür. Öğretmenlerin çocuklarla kurdukları ilişkiyi algılama biçimlerini değerlendirmek için Öğrenci-Öğretmen İlişki Ölçeği, öğretmenlerin öz-yeterlik algılarını değerlendirmek için Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği, öğretmenlerin istenmeyen davranışlar karşısında kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerini belirlemek için ise, Öğretmen Stratejileri Soru Formu kullanılmıştır. Bulgulara göre; öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ve sınıf yönetimi stratejileri ile öğretmenlerin çocuklar ile kurdukları ilişkileri algılama biçimleri arasında farklı alt boyutlarda ve düzeylerde ilişki olduğu saptanmıştır. Çocuk cinsiyetinin öğretmenin çocuk ile kurduğu ilişkiyi algılama biçimi üzerinde farklılaşma yaratırken, öğretmenin mesleki deneyiminin ve sınıflardaki çocuk sayısının çocuk ile kurduğu ilişkiyi algılama biçimi üzerinde anlamlı düzeyde etkili olmadığı bulunmuştur.

  Abstract: This study aims to investigate the relationships among the variables that are pre-school teachers’ self-efficacy beliefs, classroom management strategies and child-teacher relationships. A total of 98 teacher; 70 of them from İzmir, 28 of them from Çanakkale have participated in the study. “Student-Teacher Relationship Scale” was used to examine the teachers’ perception of relationship with their children. “Teachers’ Sense of Efficacy Scale” was used in order to evaluate the teachers’ self-efficacy beliefs. “Teacher Strategies Questionnaire” was used to evaluate teachers’ classroom management strategies. According to findings, preschool teachers’ self-efficacy beliefs and classroom management strategies are related with the form of teachers' perception of the relationship established with children in different subscales and levels. It is seen that gender is significantly affect the teachers' perception of the relationship established with children. However, teachers’ professional experience and number of child in classroom are not significantly affect the teachers' perception of the relationship established with children.
  Translated title of the contributionThe relationships between classroom management strategies, self-efficacy beliefs, and child-teacher interactions
  Original languageOther
  Pages (from-to)69-86
  JournalUşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
  Volume4
  Issue number2
  Publication statusPublished - Aug 2018

  Keywords

  • Child-teacher relationship
  • preschool period
  • teacher self-efficacy beliefs
  • classroom management

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'The relationships between classroom management strategies, self-efficacy beliefs, and child-teacher interactions'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this