Soticlestat, a novel cholesterol 24-hydroxylase inhibitor shows a therapeutic potential for neural hyperexcitation in mice

Toshiya Nishi, Shinichi Kondo, Maki Miyamoto, Sayuri Watanabe, Shigeo Hasegawa, Shigeru Kondo, Jason Yano, Etsurou Watanabe, Tsuyoshi Ishi, Masato Yoshikawa, Haruhi Kamisaki Ando, William Farnaby, Shinji Fujimoto, Eiji Sunahara, Momoko Ohori, Matthew J. During, Takanobu Kuroita, Tatsuki Koike

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

44 Citations (Scopus)
22 Downloads (Pure)
Filter
Article

Search results