Yeni̇ Medya’nin Baskiresme Etki̇si̇

Translated title of the contribution: The Printing Effect of the New Media

Sezin Türk Kaya, David Faithfull (Subject)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Essay by Sezin Türk Kaya, Associate Prof. Bursa Uludağ University, Turkey, discussing and illustrating DF’s SQUID Project, translated into English.


“Yeni Medya’nın Baskıresme Olan Etkisi” isimli araştırma makalesinin konusu, yeni medya sanatı içinde baskıresim temelli üretimlerin izleyici ve sanatçı etkileşimleri açısından incelenmesidir.
Araştırma makalesinde amaç; yeni medya sanatının kökenlerini açıklamak, yeni medya sanatının kapsamını, yeni medya sanatının baskıresim ile ilişkisini ve güncel baskıresim sanatçılarının yeni medya uygulamalarının, güncel baskıresim disiplinini nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır.
Araştırma kapsamında, Türkiye’de gerçekleşen güncel sanat etkinlikleri, karma ve kişisel sergiler izlenmiştir. İspanya’da gerçekleşen uluslararası baskıresim kongresi Impact 10’da gözlemler yapılmıştır. Kongre sırasında uluslararası sanatçıların projelerine ve sunumlarına izleyici ve dinleyici olarak katılım sağlanmıştır. Maureen Gamble, David Faithfull ve Ozan Bilginer ile e posta ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın kuramsal kısmında kaynak tarama yöntemleri kullanılmıştır.
Güncel sanat pratikleri içinde geçmişi çok eskiye dayanmayan yeni medya sanatı hakkında özellikle Türkçe kaynak sıkıntısı bulunmaktadır. Yeni medya sanatının, baskıresim ile olan etkileşimi konusunda ise Türkçe veya başka yabancı dillerde az sayıda kaynakta sınırlı örneklere yer verilmiştir. “Yeni Medya’nın Baskıresme Olan Etkisi” isimli araştırmanın kendisinden sonra gelecek çalışmalara kaynak olması hedeflenmiştir.
Baskıresim sanatçılarının yeni medya eğilimleri ve yeni medyanın baskıresme olan etkisi incelendiğinde; sanatçıların deneysel arayışları ve farklı malzeme kullanımlarının üretimlerinin büyük bir kısmını kapsadığı gözlemlenmiştir. Bütün bu değişim ve teknoloji kullanımına rağmen yeni medya araç ve ortamlarını kullanarak eserler üreten baskıresim sanatçılarının sayısının çok fazla olmadığı sonucuna varılmıştır.

ABSTRACT
The point of this research paper entitled “Impact of New Media on Printmaking” is to assess printmaking-based productions in new media art in terms of interactions with viewers and art.
The objective is to explain origins of new media art and explore its scope, its relationship with printmaking, and how new media practices by contemporary printmakers affect the contemporary printmaking discipline.
Current art events as well as group and solo exhibitions held in Turkey were viewed within the scope of research. Observations were made in Impact 10, an international printmaking conference held in Spain. During the conference, participation was made as a viewer and listener to the projects and presentations of the international artists. Interviews were made via e-mail with Maureen Gamble, David Faithfull and Ozan Bilginer. Literature review method was used for theoretical part of the research.
There is particularly a scarcity in Turkish sources concerning new media art whose roots are relatively new compared to other contemporary art practices. Similarly, a couple of sources in Turkish or any other languages discuss the new media art’s interaction with printmaking by including limited examples. It has been aimed that the research paper “Impact of New Media on Printmaking” will be a source for future studies.
When analyzed printmakers’ inclination toward new media and impact of new media on printmaking, it has been observed that majority of artists’ productions consist of their experimental searches and usage of various materials. Despite of all this change and usage of technology, it has been inferred that the number of printmakers who produce work by using the means and environments of new media are few if any.
Translated title of the contributionThe Printing Effect of the New Media
Original languageOther
Pages (from-to)45-57
Number of pages13
JournalGörünüm
Volume9
Issue number9
Publication statusPublished - Dec 2020

Keywords

  • Printmaking
  • New Media
  • Experimental Printmaking
  • Art and Technology
  • Baskıresim
  • Yeni Medya
  • Deneysel Baskıresim
  • Sanat ve Teknoloji

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Printing Effect of the New Media'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this